foto1
Főbejárat
foto1
Iskolánk
foto1
Főbejárat
foto1
Iskolánk
foto1
Főbejárat

Barcsi Arany János Általános Iskola

7570 Barcs, Hősök tere 6.

cimke

 

A foglalkozások egyéni és közös munkára is lehetőséget adnak, ezzel fejlesztve az együttműködésre való készséget. A szabad alkotás örömét átélve a gyerekek kiadhatják szavakkal nehezen megfogalmazható gondolataikat, akár jó, akár rossz érzéseiket. A létrehozás, alkotás növeli az önértékelést, az önbizalmat, pozitív érzésekkel tölti el a gyerekeket. A tanórákon túl letesszük az év közbeni, iskolai nehézségeket, és a szabad alkotást és önkifejezést hívjuk segítségül. A korszerű technikákat is igénybe véve érdekes, az életkornak megfelelő szinten, a tehetségeket felszínre hozva valósítjuk meg a programban. A gyermekek életkori sajátosságukból eredően szívesen és sokat mozognak. Alapvetően szeretik a sok mozgással társuló elfoglaltságokat. A programban lehetőségük nyílik arra, hogy a mozgásfejlesztés során összerendezett táncot, illetve ritmuskövető egyéb mozgássorokat végezhessenek. Az együttmozgás örömmel tölti el őket, az együttmozgás esztétikája pedig szépérzéküket fejleszti. Fontos programeleme lesz ez a komplett programnak és a produktumnak, mert alapvető hangulat-meghatározó szerepet tölt be.

Az elkészült produktumok az önmegvalósítás tárgyiasult eszközei, melyeket kiállítva megmutathatják kreativitásukat, egyéni arculatukat. A tehetséges gyerekek az új tapasztalatok feldolgozása után új kapcsolatokat, összefüggéseket fedezhet fel, új megoldási módszereket találhat, és más területen is próbálja alkalmazni ismereteit. Ez a projekt jó lehetőség a tanulni vágyó diákoknak, hogy a tantermi elfoglaltságokon túl,alkalmuk nyíljon arra, hogy belevethessék a munkába magukat anélkül, hogy valamiféle "különleges" státuszuk alakulna.

A programban iskolánk tanulói közül 16-an vesznek részt. Második osztály 7 fő, harmadik osztály 5 fő, negyedik osztály 4 fő. A feladat az, hogy segítsünk mindenkit abban, hogy megtalálja és kibontsa magában a tehetségét. A 16 gyermekből 8 gyermek kiváló zenei adottságokkal rendelkezik, 10 tanuló a mozgás terén kiemelkedő, s szinte valamennyien jó. Ebben projektben indián énekeket, mítoszokat, meséket, sok érdekes indián játékot és szokást ismerhettek meg.

Közel kerülhettek az indiánok életéhez, művészetéhez, gondolatvilágához. Készíthettek maguknak indián ékszereket, hajdíszt, fejdíszt és használati tárgyakat, indián énekeket, táncokat, játékokat tanulhattak meg. A programok közt szerepelt még: portyázás a közeli erdőben, nyomkeresés, nyomolvasás, musztáng szelídítés, olyan emberi értékeket tapasztalhattak meg, mint a négy legfontosabb indián erény, a bátorság, a nagylelkűség, a kitartás és a bölcsesség, ami örök érvényű emberi értékek maradnak a számítógépek világában is.

 

honlap1   honlap2

        

 

 

A pályázat során készült fotókat az alábbi, linkkel ellátott szövegre kattintva megtekinthetik:
NTP-KKI-A-15-0020