foto1
Főbejárat
foto1
Iskolánk
foto1
Főbejárat
foto1
Iskolánk
foto1
Főbejárat

Barcsi Arany János Általános Iskola

7570 Barcs, Hősök tere 6.

Program: „Közlekedj okosan!” vetélkedő

Időpont: 2015.10.08. 13:30 – 15:30

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap gyermekeink életében az önállóság. A társadalmi környezet változása szükségessé teszi, hogy gyermekeink minél korábban megismerkedjenek azokkal a hétköznapi helyzetekkel, melyekben önállóan döntéseket hoznak.

Kisvárosban élve már kisiskolás korban önállóan közlekednek tanulóink. A szülők munkabeosztása, elfoglaltsága miatt a tanulók gyakran közlekednek önállóan. Felügyelet nélkül jutnak el reggel az iskolába, majd a tanítás végeztével a haza utat is kíséret nélkül teszik meg.

Több tanuló ingázik naponta az iskola és a környező falvak között, nekik különösen figyelniük kell a tömegközlekedés okozta veszélyekre.

Ahhoz, hogy a tanulókat biztonságban tudjuk, fontos a közlekedési ismeretek oktatása illetve a szituációs feladatok megoldása során szerzett jártasság.      Tanulmányi séták, technika és környezetismeret órán valamint a napközis foglalkozások és szakkörök keretében törekszünk az ismeretek átadására és alkalmazásuk gyakoroltatására. A diákok kézügyességét is fejlesztve közlekedési táblákat is készítettünk, melyeket társasjátékokban is felhasználhattak a későbbiekben.

A szükséges elméleti anyag elsajátítása után közlekedési délutánt tartottunk, ahol a feladatok megoldásával játékos formában szerezhettek tapasztalatot a tanulók.

A foglalkozásokon kiemelt szerepet kapott a kerékpáros közlekedés. A gyerekek szívesen járnak a tavasztól őszig tartó időszakban kerékpárral az iskolába. Tanév végén gyakran szervezek pedagógusaink kerékpáros túrákat diákjainknak, ahol már a lakott területeken kívülre vonatkozó szabályokat is ismerniük és alkalmazniuk kell. Ennek tükrében kapott nagy hangsúlyt a kerékpáros közlekedés, illetve a kerékpárúton történő közlekedés biztonságának tudatosítása.

A gyerekek megismerték a kerékpár részeit és karbantartási módjait. A biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen felszerelésekről,a közlekedési táblákról,valamint a kerékpáros közlekedésben elvárt magatartásról is sok értékes információt tudtak meg.

A legnagyobb élményt az iskolarendőr segítségével kialakított, ügyességi feladatokkal nehezített akadálypálya teljesítése nyújtotta. Lehetőséget kaptak, hogy a biztonságos haladást, irányítást gyakorolják. A szakember arra is figyelt, hogy azokat a veszélyhelyzeteket is beépítse a tesztpályába, melyekkel naponta találkozhatnak a kerékpárosok (gyalogos átkelőhelyen való áthaladás, kereszteződésen, körforgalmon való átjutás, stb.) A pálya teljesítése során figyelniük kellett a közlekedési táblák utasításait is. Külön figyelmet kaptak azok a táblák, jelzések, amelyekkel az iskola környékén találkozhatnak. Kiemelte a veszélyt jelző táblák fontosságát, szerepüket a balesetek megelőzésében.

A feladatokat teljesítve minden gyerek láthatósági karkötőt, illetve a legügyesebbek kerékpáros védőfelszerelést kaptak.

Reményeink szerint hozzájárultunk diákjaink biztonságos, balesetmentes közeledéséhez!

A program keretin belül készült fényképeket az alábbi linket tekinthetik meg:

"Közlekedj okosan!" képek